หลักการบริหารการเงินแบบหกขวดโหล

ยุคเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากโควิด19 นี้ การเงินแบบหกขวดโหล หากใครจะใช้จ่ายอะไรก็คงต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีและคงต้องมีการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมกันอย่างดี เพราะหากดำเนินชีวิตผิดพลาดในยุคที่ต้องเจอกันแบบนี้ อาจจะทำให้ชีวิตถึงขั้นต้องลำบากได้

ดังนั้นวันนี้เรามีแนวคิดที่เรียบง่าย และวิธีการแบ่งเงินมาบอกกัน ซึ่งมันคือการเน้นความสำคัญกับการแบ่งรายได้ที่ได้รับทุกครั้งออกตามความต้องการ ซึ่งเราจะแบ่งออกมาเป็นหกส่วนซึ่งเปรียบเสมือนกับการแบ่งเงินไว้หกขวดโหลนั่นเอง

ซึ่งแต่ละโหลนั้นจะเป็นตัวแทนของความต้องการทางการเงินที่แทบจะคลอคลุมชีวิตแทบทุกเรื่องของคนๆหนึ่งเอาไว้แล้ว โดยจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนของเงินในแต่ละโหลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

ขวดโหลที่หนึ่ง คือเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่วิถีการใช้ชีวิตของคน ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งต้องกันไว้ทั้งหมดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดที่ได้รับมา

ขวดโหลที่สอง เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อซื้อความสุขให้แก่ตัวเอง เช่นค่าดูหนัง ค่าช็อปปิ้ง และท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องแบ่งไว้สักสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตตัวเอง โดยสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระเพื่อให้ความสุขแก่ตัวเอง

ขวดโหลที่สาม เงินสำหรับการลงทุนเพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน ถือเป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้กลับคืนมาในอนาคต ซึ่งเป็นได้ทั้งเงินลงทุนทำธุรกิจ หรือลงในทองคำ ออมสิน แต่ควรจะต้องเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง  และที่สำคัญควรจะต้องมีวินัยในการลงทุนโดยคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์

ขวดโหลที่สี่ เงินลงทุนเพื่อการศึกษา โดยคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ถือเป็นรายจ่ายที่ช่วยต่อยอดความสามารถ เพิ่มทักษะความรู้ให้กับตัวเอง เช่นค่าสัมมนา ค่าเรียนต่อ เพราะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนศึกษาหาความรู้ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดนั่นเอง

ขวดโหลที่ห้า เงินออมระยะยาวสำหรับใช้สำหรับในอนาคตเป็นการสะสมเงินในระยะยาวเพื่อไว้ซื้อของขนาดใหญ่เช่นบ้าน หรือเงินยากเกษียณ หรือยามฉุกเฉิน โดยแบ่งออกมาสิบเปอร์เซ็นต์

ขวดโหลใบสุดท้าย คือเงินบริจาค เพราะยิ่งให้ยิ่งได้รับ นี่คือหลักความเชื่อหนึ่งที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจ เพราะการแบ่งปันกันในยามที่เรามี คือสิ่งที่จะส่งผลให้เรากลับมายิ่งมีขึ้นเรื่อยๆ 

ซึ่งก็แล้วแต่คนจะมองสำหรับข้อนี้ หากใครไม่เชื่อแต่ผมคนหนึ่งที่เชื่อ

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร sbobet โดยตรง