แลนด์สเคปการค้าปลีกไทยจะเปลี่ยนไป

อุตสาหกรรมการค้าปลีกค้าส่งของประเทศไทยที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 3.5 ล้านล้านบาท แลนด์สเคปการค้าปลีกไทย ถือเป็นหนึ่งในแกนหลักที่ช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนไทย และสร้างระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 นั้น

ได้ส่งผลให้เกิดมาตรการต่างๆ รวมถึงการล็อคดาวน์ห้าง และศูนย์การค้า และร้านค้าปลีกย่อมเกิดผลกระทบ และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนับจากนี้คืออะไร ผู้ประกอบการค้าปลีกควรเตรียมพร้อมรับวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่จะเกิดขึ้นกันอย่างไร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านได้กล่าวว่า วันนี้คงจะยังประเมินไม่ได้ว่าชีวิตหลังโควิด19

จะมีระยะเวลาเท่าใด อาจจะนานหนึ่งปี และจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ทุกคนใช้คำว่า New Normal  แต่ก็ตอบไม่ได้ 100% ว่าคืออะไร แต่การเข้ามาของโควิด19 ถือเป็นการรีเซต ค้าปลีก เป็นการปฏิวัติโลกของค้าปลีก ให้ก้าวสู่รีเทลโมเดลใหม่ที่จะตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค สาเหตุที่วันนี้จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนั้น เกิดจาก

แลนด์สเคปการค้าปลีกไทย พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ผู้ประกอบการต้องเปิด ปรับ เปลี่ยน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น นำมาปรับใช้ เปลี่ยนเป็นกระบวนการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่ทำเพื่อสนองตอบตัวเอง

การใช้จ่ายที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การบริหารจัดการต้นทุนและสภาพคล่อง ขณะที่ปัจจัยที่ได้รับอานิสงค์ในเชิงบวกคือ กลุ่มอาหาร เทเลคอม และยา ที่จัดอยู่ในปัจจัยสี่

แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อเหลือเกินว่า รีเทลการค้าจะไม่มีวันล่ม และยังเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งแม้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไป

ช๊อปปิ้งออนไลน์ เพราะสะดวก และมาตรการเว้นระยะห่างยังคงดำเนินอยู่ แต่วันนี้ยอดขายออนไลน์มีสัดส่วนไม่ถึง 5% ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับยอดขายหน้าร้าน ซึ่งยุทธศาสตร์ของการตลาดค้าปลีกรูปแบบใหม่ คือ การสร้างอีโมชั่นนอลเอ็นเกจเม้นท์ ที่ต้องนำเรื่องราวที่คนอยากฟัง มานำเสนอเป็นแนวทางการทำธุรกิจรีเทล

ที่ตอบสนองวิถีการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอระบบนิเวศน์ของธุรกิจการค้าปลีก การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพราะการทำธุรกิจในวันนี้จะไม่เหมือนแต่ก่อน ไม่ใช่เป็นแบบสามเหลี่ยมอีกต่อไป ต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยม คือ ต้องมองในสี่แกนหลัก นั่นก็คือ ผู้สร้างแพลตฟอรม์ ผู้สนับสนุน พาร์ทเนอร์ชิฟ และลูกค้า

เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งในช่วงสั้นๆ นี้จนถึงเดือนสิงหาคมยังคงเหนื่อย กว่าจะกลับกันมาได้คงเป็นเดือนตุลาคม และไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอด วันนี้มีหลายคนที่ทำธุรกิจแล้วต้องปิดตัวถอยไปตั้งหลัก และบางคนต้องจัดการสภาพคล่องของตัวเองให้ได้ ซึ่งเป็นช่วงของการพิสูจน์อย่างแท้จริง

 

สนับสนุนโดย.  Ufabet เข้าสู่ระบบ