ริจะเป็น Hacker ต้องระวัง

มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องเคยเจอสถานการณ์ถูกแฮก Instagram , Facebook , Line เป็นต้น ซึ่งคนที่ถูกแฮกก็มีทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป ดารา ผู้มีชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งร้านค้าทก็โดนแฮกได้ จุดประสงค์ของการแฮกก็มีตั้งแต่เพื่อความสนุก เพื่อต้องการขโมยข้อมูล เพื่อต้องการรู้ข้อมูล ไปจนถึงการทำลายข้อมูลเลยก็ได้ และคนที่แฮกข้อมูลแบบนี้เราจะเรียกว่า Hacker

Hacker คือ คนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญ เชี่ยวชาญทั้งเรื่องระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ , เรื่องเครือข่าย และรู้ว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นั้นมีช่องโหว่ตรงไหนที่จะสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้บ้าง Hacker ในมุมมองสมัยก่อนคือคนที่ชอบขโมยข้อมูล ทำลายข้อมูลของผู้อื่น ซึ่งสร้างความเสียหายมานักต่อนัก แต่หากนำเอาความรู้ด้านนี้ไปใช้ในทางที่ถูกก็ไม่น่าจะเรียกว่า Hacker ได้ อาจต้องเรียกว่า Security Professional แทน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่จะนำความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาใช้ในการตรวจตราระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจตราเครือข่าย หากพบช่องโหว่ก็จะคอยหมั่นแจ้งให้เจ้าของระบบทราบและรีบดำเนินการแก้ไข 

ในต่างประเทศมีการแบ่งประเภทของ Hacker ไว้ 2 กลุ่ม คือ

  1. White Hat Hacker ชื่อก็แปลตรงตัวอยู่แล้วว่าฝ่ายขาว นั่นก็แปลว่า Hacker กลุ่มนี้เป็นกลุ่มดี มีจริยธรรมได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในทางที่ถูก มีจริยธรรม เช่น การเป็น Security Professional นั่นเอง 
  2. Black Hat Hacker หรือ Cracker ชื่อก็แปลตรงตัวเลยว่าฝ่ายดำ Hacker กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไม่ดี ไร้ซึ่งจริยธรรม อย่างเช่น ทำตัวเป็น Hacker ที่ชอบไปป่วน ไปทำลาย ขโมยข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จนเขาได้รับความเสียหาย

แล้วในประเทศไทยล่ะ ถ้ามีการแฮกข้อมูลเกิดขึ้นจะมีความผิดอย่างไรบ้าง?

การแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 5 และ 7 

มาตรา 5 วางหลักว่า ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นไม่ได้ไว้สำหรับบุคคลภายนอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 วางหลักว่า ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลภายนอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถแต่ริอาจจะเป็น Hacker เพื่อขโมย หรือทำลายข้อมูล หรือป่วนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจะเป็นผู้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และจะต้องได้รับโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นแล้วควรใช้ความรู้ความสามารถในด้านนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะไม่กระทบกับผู้อื่นแล้วยังดีต่อตัวเอง เผลอๆอาจจะได้นำเอาความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นหรือหาเงินให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub

ชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ถูกต้อง

เมื่อเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือตามศูนย์ต่าง ๆพนักงานขายมักจะอธิบายเพียงแค่วิธีการใช้งาน และคุณสมบัติทั่ว ๆไปของโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้น ๆแต่สิ่งที่พนักงานขายมักจะไม่อธิบายคือ วิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง

เพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นานขึ้น บทความนี้จึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องเพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือของเรานั้นมีอายุการใช้งานได้มากขึ้น

สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จ ควรเป็นอุปกรณ์การชาร์จที่มีมาให้พร้อมกันในตอนซื้อโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่ามีกำลังไฟในการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง

จะส่งกระแสไฟที่คงที่ ไม่ส่งกระแสไฟที่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ หรือหากทำอุปกรณ์ในการชาร์จหาย การซื้ออุปกรณ์ในการชาร์จใหม่ก็ควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการชาร์จไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟที่ชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือ

เพราะหากเราซื้ออุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น จะส่งผลให้กระแสไฟไม่คงที่ ทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเกิดความเสียหายได้

ควรชาร์จโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่? ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ควรให้แบตเตอรี่มีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 20 หรือปล่อยจนเครื่องดับไป เพราะจะมีสารบางชนิดในแบตเตอรี่กระจายออกมาทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเรานั้นเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นเราสามารถเริ่มชาร์จที่เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้ที่มากกว่า 20 จะไม่ส่งผลเสียใด ๆ

ต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ และควรหยุดการชาร์จตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพราะหากชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้จนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันจะมีการตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อถึง 100 เปอร์เซ็นต์

แต่หากวางทิ้งไว้สักพักแล้วโทรศัพท์มือถือมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ลดลง มันก็จะทำการชาร์จใหม่จนเต็มอีกครั้งเรื่อย ๆซึ่งไม่ส่งผลดีต่อโทรศัพท์ ฉะนั้นไม่ควรชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ในตอนนอน และตื่นขึ้นมาถอดอุปกรณ์การชาร์จในตอนเช้า

ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะในขณะที่เรากำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือจะมีความร้อนมากกว่าปกติ และหากเราใช้งานโทรศัพท์มือถือไปด้วยในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น ก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร้อนส่งให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีความร้อนมากเกินปกติบ่อยครั้ง

จะทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนั้นเสื่อมคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น การวางโทรศัพท์ก็เช่นกัน ไม่ควรวางไว้ในที่ ๆมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป อาทิ เช่น กลางแดด ในรถที่ไม่ได้มีการติดเครื่องไว้ เป็นต้น จะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเช่นกัน และหากทำได้ในระหว่างการชาร์จควรถอด Case ป้องกันการกระแทกออก

เพื่อเป็นการระบายความร้อนในระหว่างการชาร์จได้ดียิ่งขึ้น หรือหากชาร์จในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการใช้งานจำเป็นใด ๆก็อาจปิดเครื่องเพื่อให้โทรศัพท์มือถือได้มีการพักระบบการทำงาน และเพื่อการชาร์จที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ สล็อต มือถือ

การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการฟังเพลง

         ในช่วงนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็อยู่บ้านเนื่องจากมีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านแทนการเดินทางไปที่บริษัทดังนั้นหลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนเลยหลายคนก็หาวิธีการที่จะให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดมากจนเกินไปหาที่จะต้องอยู่แต่กับบ้านเท่านั้น

ซึ่งแน่นอนว่าหากทำงานอยู่กับที่บ้านคุณก็ต้องมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ Notebook ในการทำงานซึ่งตัวคอมพิวเตอร์และ Notebook ของคนนั้นมีประโยชน์มากกว่าการนั่งพิมพ์งานเท่านั้นและหนึ่งในประโยชน์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์และ Notebook ของคุณสามารถเปิดฟังเพลงได้ด้วยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ทดลองใช้เมนูนี้มาก่อน

ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเปิดเพลงฟังจากเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเพราะเชื่อแน่นอนว่าหากใครที่ฟังเพลงส่วนใหญ่ก็จะเปิดผ่าน youtube เพราะการฟังเพลงจาก แผ่นเพลง MP3 เป็นขั้นตอนการฟังเพลงในสมัยยุค 90 ซึ่งเป็นยุคช่วงแรกๆที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทให้กับพวกเราดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรื่อยๆ

การฟังเพลงผ่านทางแผ่นเสียงจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยทดลองใช้เมนูนี้มาก่อนดังนั้นเรามาทบทวนความทรงจำกันว่าการเปิดเพลงผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่น MP3 นั้นสามารถเปิดอย่างไรและมีขั้นตอนแบบไหน

       สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเปิดเพลงฟังนั้นเราจะต้องมีแผ่น CD ซึ่งมีการโหลดเพลงไว้ในแผ่นนั้นก่อนหลังจากนั้นเราก็เปิดไปที่โปรแกรม windows media player ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เปิดเพลงโดยเราจะต้องมีการนำแผ่นซีดีเพลงของเราใส่เข้าไปที่ช่องใส่แผ่นลงคอมพิวเตอร์เสร็จ

ก่อนหลังจากใส่ปุ๊บโปรแกรม windows media player ก็จะมีการทำงานให้เองอัตโนมัติเพียงเท่านี้เราก็สามารถฟังเพลงได้แล้วแต่ถ้าหากโปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติล่ะเราก็มีวิธีการโดยเราก็ใส่แผ่นเข้าไปในช่องใส่ซีดีเพลงเหมือนเดิมหลัง

จากนั้นเราก็เลือกไปที่การเปิดผ่าน Windows Media Player เสร็จแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งไฟล์ หลังจากนั้นก็กดเปิดที่นี้เราก็จะเห็นรายชื่อเพลงว่ามีเพลงอะไรบ้างในแผ่นซีดีของเราใช้เมาส์คลิกไปที่เพลงที่เราต้องการเปิด 2 ครั้งหลังจากนั้นเพลงก็จะขึ้นมาให้เราฟังซึ่งหากเราอยากจะเลือกฟังเพลงไหนเราก็แค่คลิกไปที่เพลงที่เราต้องการฟังเท่านั้นเอง

เห็นไหมคะว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยุ่งยากมากที่มันมีขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส Corona หากไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาใช้โปรแกรมโบราณก้นดูนะคะ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรหรือภายในสำนักงาน

สำนักงานขนาดใหญ่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการทำงาน จะถูกแบ่งสัดส่วนเป็นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือการพิมพ์เอกสารต่างๆ

ก็จำเป็นต้องใช้ในสังคมมิเตอร์เข้ามีส่วนร่วมในการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการตลาดรวมทั้งยังมีในส่วนของงานวิจัยต่างๆที่มีการพรีเซนต์ตลอดเวลา ก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ในส่วนของ Notebook และแท็บเล็ตได้ หรือจะเป็นสายงานผลิตก็จะใช้ส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับประกันควบคุมในส่วนของ Robot

หรือสายการผลิตต่างๆ รวมทั้งยังมีในส่วนของการจัดการสต๊อกก็จะต้องมีการจัดทำซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการทำงาน นี่ตั้งแต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด แผนกไอทีจะรับหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในแต่ละแผนก

ว่ามีความต้องการในส่วนของอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง นำมาวิเคราะห์และดูงบประมาณของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดทำหรือจะสั่งอุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่ หากบริษัทมีงบประมาณในการจัดทำต่างๆและอุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อบริษัทก็จะสามารถจัดซื้อได้

ความสำคัญอย่างยิ่งที่ปฏิเสธเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน เครื่องแฟกซ์ โทรศัพท์ อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่แผนกไอทีต้องให้การดูแลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์

เพราะต้องบอกได้เลยว่าแต่ละแผนกมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนนี้เองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

จะส่งผลให้องค์กรมีการนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังจัดสรรในส่วนของทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมมากที่สุด

รูปแบบนี้เองจะทำให้องค์กรสามารถคิดวิธีการทำงานหรือโครงสร้างในการทำงานให้เหมาะสม เพราะอย่างที่รู้กันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถควบคุมผ่านทางช่องทางต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานในสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำนักงานไหนก็มีความจำเป็นจะต้องมี

เพราะจะต้องมีการจัดทำเอกสารให้เหมาะสมกับการทำงานในส่วนนี้เองก็จำเป็นจะต้องมีการวางรูปแบบเป็นโครงสร้าง ปัจจุบันก็มีการพัฒนาศักยภาพของเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปริ้นจากระยะทางไกลหรือแม้แต่จะเป็นการสแกนโดยใช้เครื่องปริ้น นี่ก็เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงาน 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

ห้องเรียนไร้ครูสอน

ยุคนี้เป็นยุคที่โรงเรียนต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาต่างๆ เพราะพี่เองก็เรียนการสอนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากคนสามารถศึกษานอกห้องเรียนได้เยอะ บางคนก็มีการจัดหลักสูตรโดยการศึกษานอกห้องเรียนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรียนต่างๆ

แล้วทำการเรียนออนไลน์หรือแม้แต่การจ้างติวเตอร์เข้ามาสอนที่บ้าน นี่คือโลกในยุคปัจจุบันที่บุคคลมีความสนใจในการ เรียนอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะจึงทำให้โรงเรียนต่างๆมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น 1 อย่าง

ก็คือการหารายได้เข้ากับโรงเรียนของตัวเอง ถ้าหากจำนวนของนักเรียนน้อยลงจะทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณหากเป็นในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลก็จะอาจจะโดนลดในส่วนของขนาดโรงเรียนลง หรือถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นของเอกชนที่ดำเนินการโดยเจ้าของกิจการเองโดยที่ไม่ผ่านทางภาครัฐก็อาจจะสูญเสียในส่วนของรายได้รวม

นี่จะเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีความพยายามของเล่นต่างๆที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยเพราะในส่วนของทุกวันนี้ผู้คนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ internet ได้เป็นอย่างไร โลกก็เป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อยู่เสมอ ทำการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆในโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ The platform ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมา

อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวนักเรียนเองในบุคลากรที่มีจำนวนเยอะไปก็จะทำให้โรงเรียนสูญเสียรายได้ลดลง หรือในส่วนของ การสิ้นเปลืองทรัพยากร นี่จึงเป็นการคิด คอร์ส การเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ โดยที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้วยการที่เป็นห้องเรียนไร้ครูสอน หรืออธิบายง่ายๆนะคือห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนของนักเรียนต่างๆ

ไม่จำเป็นจะต้องใช้ครูที่เป็นคนจริงๆ แต่ใช้การอัดวีดีโอเอาเพราะว่าหลักสูตรในการเรียนการสอนนี้มีการพัฒนาอยู่เสมอก็จึงมีความสามารถในการควบคุมเนื้อหาได้ว่าเนื้อหาที่สอนอยู่นี้จะมีเนื้อหาอย่างไร โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการเรียนการสอนนอกโรงเรียนก็มีการนำเรื่องนี้ไปใช้เหมือนกัน นั่นก็คือการอัดวีดีโอของครูไว้ในการเรียนการสอนและให้เด็กเข้ามาศึกษา

อีกอย่างก็คือการลดต้นทุนและรวมถึงในการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนลงด้วย นี่คือรูปแบบในปัจจุบันที่ได้หลายโรงเรียนนำเทคโนโลยีเข้ามา พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามลูกเราเป็นโลกที่มีการพัฒนาไม่รู้จบ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับคนได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งว่าในอนาคตอาจจะมีครูที่สอนเป็นหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสอนหนังสือเด็กจริงๆ หรือแม้แต่รูปแบบการเรียนการสอนในยุคต่อไปอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในห้องเรียนจริงๆก็ได้

สามารถศึกษาในสถานที่ของตัวเองที่ต้องการได้ผ่านช่องทางต่างๆและการพัฒนาของโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามโลกเรามีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการใช้ชีวิต ในส่วนของการแพทย์เอง ส่วนนี้จึงทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนอยู่เสมอ 

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   พนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100

โลกออนไลน์และโรงเรียนกวดวิชา

ในยุคที่การติดต่อสื่อสารง่ายมากยิ่งขึ้นผู้คนเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์แบบ Smart TV หรือจะเป็นส่วนของสมาร์ทโฟนก็ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้แล้ว

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยจะเป็นมีการผลิตซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อรองรับในการใช้งานที่แตกต่างกัน มีการผลิตแอพพลิเคชั่นออกมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในแต่ละด้านรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ

ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้คน ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของธุรกรรมการเงินในปัจจุบันก็สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการอัพโหลดข้อมูลตัวเองรวมทั้งยังสามารถค้นหาความรู้ได้ในช่องทางออนไลน์มากมาย

นี่จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจผ่านทางโลกโซเชียลหรือในส่วนของโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก สำนักข่าวเองก็มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งถูกสร้างอยู่ในโลกออนไลน์ และมีผู้ใช้อยู่จำนวนมหาศาลอยู่ในนั้น

ในโลกยุคนี้ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชามีการพัฒนาในการทำงานให้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะอย่างที่รู้กันในตัวเมืองใหญ่ๆมีราคาสถานที่ค่อนข้างแพงไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าต่างๆ เหลือค่าอุปโภคบริโภคต่างๆจึงทำให้ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีการใช้บุคลากรที่น้อยลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกออนไลน์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะมีการพัฒนาส่วนต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ผู้คนที่มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในยุคปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ก็มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว

จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ได้เห็นถึงช่องทางต่างๆในการเพิ่มรายได้หรือขยายกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่สถานที่ใดซึ่งเดินทางมาเรียนยาก จึงเกิดคอร์สเรียนออนไลน์หรือแม้แต่โรงเรียนกวดวิชาการเรียนการสอนออนไลน์แบบถูกเซตรูปแบบการเรียนไว้แล้ว นั่นก็คือสามารถเรียนได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยการล็อกอินหรือการสมัครเข้าไปเพื่อซื้อคอร์สเป็นข้อสั้นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้อ 30 วันหรือ 60 วันหรือแม้แต่คอร์ส 1 ปีก็มีขาย ในส่วนนี้เองจึงเป็นรูปแบบใหม่ๆที่การเรียนการสอนสามารถเข้าถึงผู้คนทุกคนได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ห่างไกล หรือแม้แต่จะเป็นคนที่มีอายุเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนรูปแบบเดียวกัน

นี่จะเป็นในส่วนของโลกในยุคปัจจุบันที่เอาเทคโนโลยีเข้ามารวมกับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งหากไม่มีการศึกษาผู้คนก็จะไม่เข้าใจความรู้เรื่องราวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ การเรียนการสอนจึงมีการพัฒนารูปแบบต่างๆให้เหมาะสมโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

 

ขอขอบคุณ  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100  ที่ให้การสนับสนุน

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์และบริษัทขนาดใหญ่

ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ควบคุมระบบภายในองค์กร จะช่วยให้การควบคุมเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม

โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่หรือมีข้อมูลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร ในส่วนเหล่านี้มักจะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัท ข้ามชาติ ธนาคาร หรือบริการต่างๆที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก จะมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมของตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจธนาคารต่างๆ ที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ระบบ Cloud computing เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ลักษณะ Cloud computing จะเป็นเครื่องเล็กๆแต่มีจำนวนมาก สามารถรองรับผู้ใช้งานรวมถึง User ต่างๆในพร้อมกัน และประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลายๆบริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาองค์กรของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ จำนวนผู้ใช้งานในระบบเป็นจำนวนมากมีผู้ใช้งานติดต่อสื่อสาร 1 วัน เป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลหรือประมวลผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

เพราะถ้าหากมีระบบ Server ในตัวของคอมพิวเตอร์ที่กระจายข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลได้ จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถจัดเก็บได้และอาจจะทำให้ Server ของบริษัทล่ม ในส่วนนี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากแล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์ก็ตอบสนองเพราะว่ามีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะในการทำงานที่สูงมาก

ส่งผลให้บริษัทที่ใช้ในระบบเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นี้ได้รับประโยชน์ในการทำงานแต่อย่างไรก็ตาม สมรรถนะในการทำงานที่สูงแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าติดตั้งเครื่องที่มีราคามหาศาล หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการบำรุงรักษาในแต่ละวัน จึงทำให้ในส่วนนี้จะต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเป็นแบงค์ธนาคารที่มีเงินมหาศาลหรือข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อการลงทุนมีประโยชน์มากที่สุดต่อบริษัทนั้นๆและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมในส่วนต่างๆหรือรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาล ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ปัจจุบันการแข่งขันสู้กันด้วยข้อมูล หากใครที่มีข้อมูลจำนวนของ User จำนวนมากหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาทิศทางต่างๆว่าความต้องการทางการตลาดมีการเปลี่ยนไปในทิศทางไหน

ทำไมมีการพัฒนาสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมา ส่งผลให้บริษัทตัวเองสามารถดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้ใหญ่มากขึ้นไปอีก สิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากบริษัทไหนมองถึงการลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆหรือในการที่ต้องการผลิตสินค้าให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลงทุนในส่วนของคอมพิวเตอร์เพื่อมาจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

บ้านแห่งอนาคตที่สามารถควบคุมได้

ในยุคสมัยนี้บ้านมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวผู้บรรยายความสนใจในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น การทำงานที่บ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบในการพัฒนาที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ที่จะทำให้บ้านมีความน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันบ้านสามารถควบคุมได้ด้วย Application หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ภายในคอมพิวเตอร์ ควบคุมสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนต่างๆในยุคปัจจุบัน

ก็มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ ยุคสมัยที่บริษัททางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆข้อสนใจในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นหลังก็มีการควบคุมผ่าน Application หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟหรือแม้แต่จะเป็นระบบอากาศ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้ยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดก็มีในส่วนของแอพพลิเคชั่นเข้ามารองรับ ผู้คนส่วนใหญ่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตอนนี้อยู่ปัจจุบันนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของธุรกิจหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Xiaomi ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนที่มีการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมาย หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและในปัจจุบันก็มีการผลิตอุปกรณ์อีกมากมาย

ที่สามารถใช้ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ใครสนใจจะทำบ้านและมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของ Xiaomi เป็นส่วนใหญ่บ้านหลังนั้นก็จะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟระบบอื่นๆอีกมากมายที่มีให้รองรับในแอพพลิเคชั่นแนะนำให้ใช้ในปัจจุบันนี้

การพัฒนาของอุปกรณ์ไฟฟ้า ยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนสนใจความสนใจอย่างยิ่งในการควบคุมสิ่งต่างๆ เขาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกระแสไฟฟ้าก็สามารถควบคุมราคาค่าใช้ไฟฟ้าค่าน้ำหรือค่าไฟได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง บางบ้านที่มีการใช้งานแบบเก่าก็สามารถนำมาเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานได้ เรานี่เองคือรูปแบบในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

ธุรกิจออนไลน์และการพัฒนาโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูล

การแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ ที่มีจำนวนพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนเหล่านี้เองที่มีผู้ใช้งานในอินเตอร์เน็ตค่อนข้างเยอะ ผู้คนต่างๆในประเทศไทยมีการเข้าถึงในส่วนของสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น

และอีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังมีราคาที่ปรับลดลง จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นจำนวนมาก พ่อค้าแม่ค้าจึงเห็นโอกาส ในขณะนี้จึงเข้ามาทำธุรกิจนำเสนอสินค้าต่างๆและบริการต่างๆบนโลก การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก การแข่งขันก็สูงมากเช่นเดียวกันมีการตัดราคาการรวมถึงการนำสินค้าและบริการมากมายมานำเสนออยู่ตลอดเวลา

จึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะตัดสินใจซื้อสินค้าหากสินค้าเหล่านั้นไม่ตรงกับความต้องการจริงๆ นี่เองจะมีส่วนสำคัญว่าทำไมธุรกิจออนไลน์จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้คน ผลสดนี้เองความต้องการผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงทำให้การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในปัจจุบันผู้คนมากมายเล่นโซเชียลมีเดียและสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลชั้นดี โดยเฉพาะในระบบของ Facebook Twitter และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นระบบโซเชียลมีเดียที่สามารถระบุได้ว่าผู้คนมีความสนใจสินค้าชนิดใดเป็นพิเศษ หรือในขณะนี้เกิดสถานการณ์อะไรที่ทำให้ผู้คนมีความจำเป็นจะต้องใช้สินค้านั้นๆ

จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ รวมถึงวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน แล้วผลิตสินค้าและบริการออกมาให้พร้อมกันทุกคน ผู้คนที่มีความต้องการในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ จะทำให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และหาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมมากที่สุด

เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันผู้เล่น Facebook ในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 30 ล้านคนเป็นจำนวนมากหากเทียบกับจำนวนประชากร และยังมีการทำธุรกิจมากมายใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือแม้แต่จะเป็นการให้บริการต่างๆก็มีเกิดขึ้นจน

สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งว่าความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจะทำให้ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป็นไปอย่างตรงเป้าหมาย แล้วสามารถขยายลูกค้าให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ธุรกิจตัวเองสามารถเติบโตไปได้ในธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในขณะนี้

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตยิ่งมีความจำเป็นที่การรวบรวมข้อมูลต่างๆจะทำให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และกำหนดสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้คนมากที่สุด นี่เองคือส่วนที่ข้อมูลมีความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ 

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า Ufabet168