การเปลี่ยนจากบริษัทออฟไลน์เป็นบริษัทออนไลน์

เปลี่ยนจากบริษัทออฟไลน์เป็นบริษัทออนไลน์ การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีลักษณะในการใช้ใน Social Media เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องราวต่างๆ

โดยส่งต่อหรือข่าวสารต่างๆในยุคปัจจุบันก็ใช้ Social Media เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารอยู่อย่างต่อเนื่อง ในยุคปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่โซเชียลมีเดียทำการพัฒนาทักษะในการทำงาน ซึ่งในยุคปัจจุบันบริษัทต่างๆก็มีความพยายามจะพัฒนาลักษณะในการทำงานให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานรูปแบบธุรกิจบริษัทออฟไลน์ หรือว่าร้านค้าที่ขายอย่างหน้าร้านแต่เพียงอย่างเดียว ก็เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจมาเป็นรูปแบบออนไลน์ เป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและขยายกลุ่มลูกค้าของตัวเอง

ในปัจจุบันมีบริษัทเป็นจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองหรือพัฒนาธุรกิจตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถึงมีการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมหาศาล ผู้คนต่างๆสามารถใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมถึง Application ต่างๆ

ที่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆในบริษัทต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเพราะว่าถ้าไม่หากไม่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจตัวเอง อาจจะทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน ดูโอกาสในการขยายธุรกิจก็เป็นได้ เพราะในยุคนี้ผู้คนต่างๆ ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปเป็นสถานที่ใกล้ๆ

หรือใช้เวลานานในการเดินทางแต่สามารถใช้ Social Media หรือแบบฟอร์มต่างๆในการซื้อสินค้าและบริการได้ แถมยังมีบริการเดลิเวอรี่บริการขนส่งต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย ธนาคารก็มี support ในส่วนของ Application ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้การขนส่ง ธุรกรรมทางการเงิน รายการเลือกซื้อสินค้า สามารถทำให้เป็นระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด นี่เป็นยุคที่ผู้คนต่างๆไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการ แต่สามารถใช้ในส่วนของแอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อสินค้าและบริการและทำธุรกรรมทางการเงินได้

. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่างๆยังคงมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้คนต่างๆการสนใจในการพัฒนารูปแบบธุรกิจตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการขายสินค้าที่มากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบในการพัฒนารูปแบบธุรกิจตัวเอง อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาธุรกิจตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะในการทำงาน หรือสร้างรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะบริษัทตัวเองจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ จะช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหญ่มากยิ่งขึ้นและสร้างโอกาส

ในการทำธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทมากมายที่เริ่มเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจและพัฒนาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เราจะได้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นใน Social Media platform ต่างๆที่บริษัทต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนลักษณะในการทำงาน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet สมัครยังไง

การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาการทำงาน

การติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีรูปแบบในการทำงานหรือแม้จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการเปลี่ยนวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนั่นคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการเข้าถึงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร

สร้างโอกาสในการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและการปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานของบริษัทต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเอง

ในยุคนี้ปัจจุบันมีการเปิดกว้างมาก ที่ผู้คนสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้บริการขายสินค้าและบริการต่างๆ

อย่างไรก็ตามสำนักงานหรือบริษัทไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ปัจจุบันการแข่งขันการที่สูงมากขึ้นของบริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ยุคปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทต่างๆ

ที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่แบ่งเบาภาระหรือแม้แต่จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาการทำงานการปรับปรุงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร

ในอนาคตการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็น Platform ต่างๆที่มีการให้บริการในยุคปัจจุบันสร้างรูปแบบในการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วให้มีการติดต่อสื่อสารของผู้คนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารขององค์กรแต่ละองค์กรช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นสร้างรูปแบบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอนี่คือรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ 

 

ขอขอบคุณ   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ในโลกแห่งการสื่อสารในยุคปัจจุบันผู้คนต้องการความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างลักษณะในการทำงานในเมืองอยู่เสมอ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานอัตโนมัติโดยใช้กระแสไฟฟ้าในวงจรต่างๆ

ในปัจจุบันผู้คนต่างๆใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เป็นสมาร์ทโฟนก็มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทำงานในปัจจุบัน ในการทำงานที่เปลี่ยนไปหรือไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นไปของการทำงานอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะในการทำงานโดยเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานที่ต่างกันออกไป บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็มีในส่วนของคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร

แล้วอย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็เริ่มมีการปรับโครงสร้างหรือปรับรูปแบบในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการควบคุมในการทำงานที่บ้านเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน 

ผู้คนต่างๆหรือพนักงานออฟฟิศในยุคปัจจุบันก็เริ่มทำงานที่บ้านกันแล้ว โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสร้างรูปแบบการทำงานต่างๆขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการส่งข้อมูลการ Comment งานต่างๆ ในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน

บทบาทหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ยังมีอีกมากมายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่คอมพิวเตอร์เท่านั้นที่มีการพัฒนาใน ในส่วนของ Software ก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามที่อยู่ปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานเช่นเดียวกันทั่วประเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมีความรวดเร็วในการประมวลผล จึงทำให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามในปัจจุบันคอมพิวเตอร์

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีบทบาทในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นเรื่อย เฉพาะในยุคนี้การพัฒนาในส่วนของ AI ปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการทำงานต่างๆของผู้คนในยุคปัจจุบัน ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นให้การพัฒนางาน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานช่วย support ทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางออกที่ดีที่ คอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในอีกหลากหลายงานตามความเหมาะสม ในปัจจุบันเราจึงเห็นคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาตลอดเวลาเพื่อการใช้งานที่ได้รับความเหมาะสมที่สุด ตามที่ต้องการของผู้ใช้งาน 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   gclub slot เล่นผ่านเว็บ

ริจะเป็น Hacker ต้องระวัง

Hackerต้องระวัง มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องเคยเจอสถานการณ์ถูกแฮก Instagram , Facebook , Line เป็นต้น ซึ่งคนที่ถูกแฮกก็มีทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป ดารา ผู้มีชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งร้านค้าทก็โดนแฮกได้ จุดประสงค์ของการแฮกก็มีตั้งแต่เพื่อความสนุก เพื่อต้องการขโมยข้อมูล เพื่อต้องการรู้ข้อมูล ไปจนถึงการทำลายข้อมูลเลยก็ได้ และคนที่แฮกข้อมูลแบบนี้เราจะเรียกว่า Hacker

Hacker คือ คนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญ เชี่ยวชาญทั้งเรื่องระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ , เรื่องเครือข่าย และรู้ว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นั้นมีช่องโหว่ตรงไหนที่จะสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้บ้าง Hacker ในมุมมองสมัยก่อนคือคนที่ชอบขโมยข้อมูล ทำลายข้อมูลของผู้อื่น ซึ่งสร้างความเสียหายมานักต่อนัก แต่หากนำเอาความรู้ด้านนี้ไปใช้ในทางที่ถูกก็ไม่น่าจะเรียกว่า Hacker ได้ อาจต้องเรียกว่า Security Professional แทน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่จะนำความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาใช้ในการตรวจตราระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจตราเครือข่าย หากพบช่องโหว่ก็จะคอยหมั่นแจ้งให้เจ้าของระบบทราบและรีบดำเนินการแก้ไข 

ในต่างประเทศมีการแบ่งประเภทของ Hacker ไว้ 2 กลุ่ม คือ

  1. White Hat Hacker ชื่อก็แปลตรงตัวอยู่แล้วว่าฝ่ายขาว นั่นก็แปลว่า Hacker กลุ่มนี้เป็นกลุ่มดี มีจริยธรรมได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในทางที่ถูก มีจริยธรรม เช่น การเป็น Security Professional นั่นเอง 
  2. Black Hat Hacker หรือ Cracker ชื่อก็แปลตรงตัวเลยว่าฝ่ายดำ Hacker กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไม่ดี ไร้ซึ่งจริยธรรม อย่างเช่น ทำตัวเป็น Hacker ที่ชอบไปป่วน ไปทำลาย ขโมยข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จนเขาได้รับความเสียหาย

แล้วในประเทศไทยล่ะ ถ้ามีการแฮกข้อมูลเกิดขึ้นจะมีความผิดอย่างไรบ้าง?

การแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 5 และ 7 

มาตรา 5 วางหลักว่า ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นไม่ได้ไว้สำหรับบุคคลภายนอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 วางหลักว่า ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลภายนอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถแต่ริอาจจะเป็น Hacker เพื่อขโมย หรือทำลายข้อมูล หรือป่วนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจะเป็นผู้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และจะต้องได้รับโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นแล้วควรใช้ความรู้ความสามารถในด้านนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะไม่กระทบกับผู้อื่นแล้วยังดีต่อตัวเอง เผลอๆอาจจะได้นำเอาความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นหรือหาเงินให้แก่ตนเองได้อีกด้วย Hackerต้องระวัง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub

ชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ถูกต้อง

ชาร์จโทรศัพท์ให้ถูกต้อง เมื่อเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือตามศูนย์ต่าง ๆพนักงานขายมักจะอธิบายเพียงแค่วิธีการใช้งาน และคุณสมบัติทั่ว ๆไปของโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้น ๆแต่สิ่งที่พนักงานขายมักจะไม่อธิบายคือ วิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง

เพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นานขึ้น บทความนี้จึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องเพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือของเรานั้นมีอายุการใช้งานได้มากขึ้น

สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จ ควรเป็นอุปกรณ์การชาร์จที่มีมาให้พร้อมกันในตอนซื้อโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่ามีกำลังไฟในการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง

จะส่งกระแสไฟที่คงที่ ไม่ส่งกระแสไฟที่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ หรือหากทำอุปกรณ์ในการชาร์จหาย การซื้ออุปกรณ์ในการชาร์จใหม่ก็ควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการชาร์จไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟที่ชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือ

เพราะหากเราซื้ออุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น จะส่งผลให้กระแสไฟไม่คงที่ ทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเกิดความเสียหายได้

ควรชาร์จโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่? ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ควรให้แบตเตอรี่มีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 20 หรือปล่อยจนเครื่องดับไป เพราะจะมีสารบางชนิดในแบตเตอรี่กระจายออกมาทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเรานั้นเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นเราสามารถเริ่มชาร์จที่เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้ที่มากกว่า 20 จะไม่ส่งผลเสียใด ๆ

ต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ และควรหยุดการชาร์จตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพราะหากชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้จนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันจะมีการตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อถึง 100 เปอร์เซ็นต์

แต่หากวางทิ้งไว้สักพักแล้วโทรศัพท์มือถือมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ลดลง มันก็จะทำการชาร์จใหม่จนเต็มอีกครั้งเรื่อย ๆซึ่งไม่ส่งผลดีต่อโทรศัพท์ ฉะนั้นไม่ควรชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ในตอนนอน และตื่นขึ้นมาถอดอุปกรณ์การชาร์จในตอนเช้า

ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะในขณะที่เรากำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือจะมีความร้อนมากกว่าปกติ และหากเราใช้งานโทรศัพท์มือถือไปด้วยในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น ก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร้อนส่งให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีความร้อนมากเกินปกติบ่อยครั้ง

จะทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนั้นเสื่อมคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น การวางโทรศัพท์ก็เช่นกัน ไม่ควรวางไว้ในที่ ๆมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป อาทิ เช่น กลางแดด ในรถที่ไม่ได้มีการติดเครื่องไว้ เป็นต้น จะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเช่นกัน และหากทำได้ในระหว่างการชาร์จควรถอด Case ป้องกันการกระแทกออก

เพื่อเป็นการระบายความร้อนในระหว่างการชาร์จได้ดียิ่งขึ้น หรือหากชาร์จในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการใช้งานจำเป็นใด ๆก็อาจปิดเครื่องเพื่อให้โทรศัพท์มือถือได้มีการพักระบบการทำงาน และเพื่อการชาร์จที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ สล็อต มือถือ

การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการฟังเพลง

        ใช้คอมพิวเตอร์ในการฟังเพลง ในช่วงนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็อยู่บ้านเนื่องจากมีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านแทนการเดินทางไปที่บริษัทดังนั้นหลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนเลยหลายคนก็หาวิธีการที่จะให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดมากจนเกินไปหาที่จะต้องอยู่แต่กับบ้านเท่านั้น

ซึ่งแน่นอนว่าหากทำงานอยู่กับที่บ้านคุณก็ต้องมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ Notebook ในการทำงานซึ่งตัวคอมพิวเตอร์และ Notebook ของคนนั้นมีประโยชน์มากกว่าการนั่งพิมพ์งานเท่านั้นและหนึ่งในประโยชน์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์และ Notebook ของคุณสามารถเปิดฟังเพลงได้ด้วยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ทดลองใช้เมนูนี้มาก่อน

ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเปิดเพลงฟังจากเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเพราะเชื่อแน่นอนว่าหากใครที่ฟังเพลงส่วนใหญ่ก็จะเปิดผ่าน youtube เพราะการฟังเพลงจาก แผ่นเพลง MP3 เป็นขั้นตอนการฟังเพลงในสมัยยุค 90 ซึ่งเป็นยุคช่วงแรกๆที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทให้กับพวกเราดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรื่อยๆ

การฟังเพลงผ่านทางแผ่นเสียงจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยทดลองใช้เมนูนี้มาก่อนดังนั้นเรามาทบทวนความทรงจำกันว่าการเปิดเพลงผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่น MP3 นั้นสามารถเปิดอย่างไรและมีขั้นตอนแบบไหน

       สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเปิดเพลงฟังนั้นเราจะต้องมีแผ่น CD ซึ่งมีการโหลดเพลงไว้ในแผ่นนั้นก่อนหลังจากนั้นเราก็เปิดไปที่โปรแกรม windows media player ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เปิดเพลงโดยเราจะต้องมีการนำแผ่นซีดีเพลงของเราใส่เข้าไปที่ช่องใส่แผ่นลงคอมพิวเตอร์เสร็จ

ก่อนหลังจากใส่ปุ๊บโปรแกรม windows media player ก็จะมีการทำงานให้เองอัตโนมัติเพียงเท่านี้เราก็สามารถฟังเพลงได้แล้วแต่ถ้าหากโปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติล่ะเราก็มีวิธีการโดยเราก็ใส่แผ่นเข้าไปในช่องใส่ซีดีเพลงเหมือนเดิมหลัง

จากนั้นเราก็เลือกไปที่การเปิดผ่าน Windows Media Player เสร็จแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งไฟล์ หลังจากนั้นก็กดเปิดที่นี้เราก็จะเห็นรายชื่อเพลงว่ามีเพลงอะไรบ้างในแผ่นซีดีของเราใช้เมาส์คลิกไปที่เพลงที่เราต้องการเปิด 2 ครั้งหลังจากนั้นเพลงก็จะขึ้นมาให้เราฟังซึ่งหากเราอยากจะเลือกฟังเพลงไหนเราก็แค่คลิกไปที่เพลงที่เราต้องการฟังเท่านั้นเอง

เห็นไหมคะว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยุ่งยากมากที่มันมีขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส Corona หากไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาใช้โปรแกรมโบราณก้นดูนะคะ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรหรือภายในสำนักงาน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร สำนักงานขนาดใหญ่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการทำงาน จะถูกแบ่งสัดส่วนเป็นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือการพิมพ์เอกสารต่างๆ

ก็จำเป็นต้องใช้ในสังคมมิเตอร์เข้ามีส่วนร่วมในการทำงาน หรือแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการตลาดรวมทั้งยังมีในส่วนของงานวิจัยต่างๆที่มีการพรีเซนต์ตลอดเวลา ก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ในส่วนของ Notebook และแท็บเล็ตได้ หรือจะเป็นสายงานผลิตก็จะใช้ส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับประกันควบคุมในส่วนของ Robot

หรือสายการผลิตต่างๆ รวมทั้งยังมีในส่วนของการจัดการสต๊อกก็จะต้องมีการจัดทำซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการทำงาน นี่ตั้งแต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด แผนกไอทีจะรับหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในแต่ละแผนก

ว่ามีความต้องการในส่วนของอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง นำมาวิเคราะห์และดูงบประมาณของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดทำหรือจะสั่งอุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่ หากบริษัทมีงบประมาณในการจัดทำต่างๆและอุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อบริษัทก็จะสามารถจัดซื้อได้

ความสำคัญอย่างยิ่งที่ปฏิเสธเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน เครื่องแฟกซ์ โทรศัพท์ อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่แผนกไอทีต้องให้การดูแลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์

เพราะต้องบอกได้เลยว่าแต่ละแผนกมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนนี้เองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

จะส่งผลให้องค์กรมีการนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังจัดสรรในส่วนของทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมมากที่สุด

รูปแบบนี้เองจะทำให้องค์กรสามารถคิดวิธีการทำงานหรือโครงสร้างในการทำงานให้เหมาะสม เพราะอย่างที่รู้กันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถควบคุมผ่านทางช่องทางต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานในสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำนักงานไหนก็มีความจำเป็นจะต้องมี

เพราะจะต้องมีการจัดทำเอกสารให้เหมาะสมกับการทำงานในส่วนนี้เองก็จำเป็นจะต้องมีการวางรูปแบบเป็นโครงสร้าง ปัจจุบันก็มีการพัฒนาศักยภาพของเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปริ้นจากระยะทางไกลหรือแม้แต่จะเป็นการสแกนโดยใช้เครื่องปริ้น นี่ก็เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงาน 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

ห้องเรียนไร้ครูสอน

ห้องเรียนไร้ครูสอน ยุคนี้เป็นยุคที่โรงเรียนต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาต่างๆ เพราะพี่เองก็เรียนการสอนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากคนสามารถศึกษานอกห้องเรียนได้เยอะ บางคนก็มีการจัดหลักสูตรโดยการศึกษานอกห้องเรียนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรียนต่างๆ

แล้วทำการเรียนออนไลน์หรือแม้แต่การจ้างติวเตอร์เข้ามาสอนที่บ้าน นี่คือโลกในยุคปัจจุบันที่บุคคลมีความสนใจในการ เรียนอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะจึงทำให้โรงเรียนต่างๆมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น 1 อย่าง

ก็คือการหารายได้เข้ากับโรงเรียนของตัวเอง ถ้าหากจำนวนของนักเรียนน้อยลงจะทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณหากเป็นในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลก็จะอาจจะโดนลดในส่วนของขนาดโรงเรียนลง หรือถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นของเอกชนที่ดำเนินการโดยเจ้าของกิจการเองโดยที่ไม่ผ่านทางภาครัฐก็อาจจะสูญเสียในส่วนของรายได้รวม

นี่จะเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีความพยายามของเล่นต่างๆที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยเพราะในส่วนของทุกวันนี้ผู้คนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ internet ได้เป็นอย่างไร โลกก็เป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อยู่เสมอ ทำการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆในโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ The platform ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมา

อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวนักเรียนเองในบุคลากรที่มีจำนวนเยอะไปก็จะทำให้โรงเรียนสูญเสียรายได้ลดลง หรือในส่วนของ การสิ้นเปลืองทรัพยากร นี่จึงเป็นการคิด คอร์ส การเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ โดยที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้วยการที่เป็นห้องเรียนไร้ครูสอน หรืออธิบายง่ายๆนะคือห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนของนักเรียนต่างๆ

ไม่จำเป็นจะต้องใช้ครูที่เป็นคนจริงๆ แต่ใช้การอัดวีดีโอเอาเพราะว่าหลักสูตรในการเรียนการสอนนี้มีการพัฒนาอยู่เสมอก็จึงมีความสามารถในการควบคุมเนื้อหาได้ว่าเนื้อหาที่สอนอยู่นี้จะมีเนื้อหาอย่างไร โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการเรียนการสอนนอกโรงเรียนก็มีการนำเรื่องนี้ไปใช้เหมือนกัน นั่นก็คือการอัดวีดีโอของครูไว้ในการเรียนการสอนและให้เด็กเข้ามาศึกษา

อีกอย่างก็คือการลดต้นทุนและรวมถึงในการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนลงด้วย นี่คือรูปแบบในปัจจุบันที่ได้หลายโรงเรียนนำเทคโนโลยีเข้ามา พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามลูกเราเป็นโลกที่มีการพัฒนาไม่รู้จบ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับคนได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งว่าในอนาคตอาจจะมีครูที่สอนเป็นหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสอนหนังสือเด็กจริงๆ หรือแม้แต่รูปแบบการเรียนการสอนในยุคต่อไปอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในห้องเรียนจริงๆก็ได้

สามารถศึกษาในสถานที่ของตัวเองที่ต้องการได้ผ่านช่องทางต่างๆและการพัฒนาของโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามโลกเรามีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการใช้ชีวิต ในส่วนของการแพทย์เอง ส่วนนี้จึงทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนอยู่เสมอ 

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   พนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100

โลกออนไลน์และโรงเรียนกวดวิชา

โรงเรียนกวดวิชา ในยุคที่การติดต่อสื่อสารง่ายมากยิ่งขึ้นผู้คนเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์แบบ Smart TV หรือจะเป็นส่วนของสมาร์ทโฟนก็ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้แล้ว

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยจะเป็นมีการผลิตซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อรองรับในการใช้งานที่แตกต่างกัน มีการผลิตแอพพลิเคชั่นออกมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในแต่ละด้านรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ

ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้คน ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของธุรกรรมการเงินในปัจจุบันก็สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการอัพโหลดข้อมูลตัวเองรวมทั้งยังสามารถค้นหาความรู้ได้ในช่องทางออนไลน์มากมาย

นี่จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจผ่านทางโลกโซเชียลหรือในส่วนของโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก สำนักข่าวเองก็มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งถูกสร้างอยู่ในโลกออนไลน์ และมีผู้ใช้อยู่จำนวนมหาศาลอยู่ในนั้น

ในโลกยุคนี้ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชามีการพัฒนาในการทำงานให้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะอย่างที่รู้กันในตัวเมืองใหญ่ๆมีราคาสถานที่ค่อนข้างแพงไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าต่างๆ เหลือค่าอุปโภคบริโภคต่างๆจึงทำให้ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีการใช้บุคลากรที่น้อยลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกออนไลน์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะมีการพัฒนาส่วนต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ผู้คนที่มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในยุคปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ก็มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว

จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ได้เห็นถึงช่องทางต่างๆในการเพิ่มรายได้หรือขยายกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่สถานที่ใดซึ่งเดินทางมาเรียนยาก จึงเกิดคอร์สเรียนออนไลน์หรือแม้แต่โรงเรียนกวดวิชาการเรียนการสอนออนไลน์แบบถูกเซตรูปแบบการเรียนไว้แล้ว นั่นก็คือสามารถเรียนได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยการล็อกอินหรือการสมัครเข้าไปเพื่อซื้อคอร์สเป็นข้อสั้นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้อ 30 วันหรือ 60 วันหรือแม้แต่คอร์ส 1 ปีก็มีขาย ในส่วนนี้เองจึงเป็นรูปแบบใหม่ๆที่การเรียนการสอนสามารถเข้าถึงผู้คนทุกคนได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ห่างไกล หรือแม้แต่จะเป็นคนที่มีอายุเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนรูปแบบเดียวกัน

นี่จะเป็นในส่วนของโลกในยุคปัจจุบันที่เอาเทคโนโลยีเข้ามารวมกับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งหากไม่มีการศึกษาผู้คนก็จะไม่เข้าใจความรู้เรื่องราวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ การเรียนการสอนจึงมีการพัฒนารูปแบบต่างๆให้เหมาะสมโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

 

ขอขอบคุณ  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100  ที่ให้การสนับสนุน