คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์

การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ คอมพิวเตอร์ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมาก หากมองย้อนกลับไป 5 ถึง 10 ปียังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในส่วนต่างๆมากนัก

ส่วนใหญ่จะถูกใช้ภายในองค์กรต่างๆรวมถึงสำนักงาน ที่จำเป็นต้องมีการพิมพ์เอกสารหรือทำงานทางด้านการดูแลประมวลผลในส่วนต่างๆ แต่ในปัจจุบันอย่างที่รู้กันว่าในการใช้ชีวิตทุกวันนี้มีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายถูกผลิตขึ้นมา

เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตของผู้คน ผู้คนใช้ชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและดีมากยิ่งขึ้นอยู่ทุกวันในปัจจุบัน จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมหากการพัฒนาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆจึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก ผู้คนในปัจจุบันมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันบางคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย บางคนต้องการใช้ชีวิตที่สุขสบายสิ่งเหล่านี้

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะต้องมีการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของผู้คน เพราะในความต้องการผู้คนที่แตกต่างกันนี้หากจะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นขึ้นมาก็สามารถเรียนรู้ว่าจะสามารถผลิตอะไรก็ตอบรับความต้องการของผู้คน

ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์มากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้กับการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Social Media ก็เช่นเดียวกันและยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานหรือความต้องการของผู้คนอยู่เสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และในชีวิตของผู้คนมีอีกมากมายที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน หากนำความต้องการเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของ Social Media ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter  Instagram

ก็จะสามารถทำให้แพลตฟอร์มแบบนี้สามารถพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันได้ สิ่งเหล่านี้เองจึงสำคัญว่าทำไมคอมพิวเตอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์อยู่เสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่จะเป็น Software Application ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุก

คุณภาพชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการพัฒนาให้ดีขึ้น หรือการพัฒนาให้ด้อยลง สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์ที่มีหลากหลายความต้องการจึงทำให้จำเป็นจะต้องมีการคิดปัญญาประดิษฐ์ AI หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ว่ามีความต้องการสิ่งใดได้บ้าง แล้วจะพัฒนาชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร เหล่านี้คือโจทย์ที่หลายๆบริษัทลงความเห็นว่าจะต้องมีการเรียนรู้และศึกษากันอย่างจริงจัง 

 

สนับสนุนโดย  ae sexy