ชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ถูกต้อง

ชาร์จโทรศัพท์ให้ถูกต้อง เมื่อเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือตามศูนย์ต่าง ๆพนักงานขายมักจะอธิบายเพียงแค่วิธีการใช้งาน และคุณสมบัติทั่ว ๆไปของโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้น ๆแต่สิ่งที่พนักงานขายมักจะไม่อธิบายคือ วิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง

เพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นานขึ้น บทความนี้จึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องเพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือของเรานั้นมีอายุการใช้งานได้มากขึ้น

สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จ ควรเป็นอุปกรณ์การชาร์จที่มีมาให้พร้อมกันในตอนซื้อโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่ามีกำลังไฟในการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง

จะส่งกระแสไฟที่คงที่ ไม่ส่งกระแสไฟที่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ หรือหากทำอุปกรณ์ในการชาร์จหาย การซื้ออุปกรณ์ในการชาร์จใหม่ก็ควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการชาร์จไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟที่ชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือ

เพราะหากเราซื้ออุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น จะส่งผลให้กระแสไฟไม่คงที่ ทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเกิดความเสียหายได้

ควรชาร์จโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่? ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ควรให้แบตเตอรี่มีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 20 หรือปล่อยจนเครื่องดับไป เพราะจะมีสารบางชนิดในแบตเตอรี่กระจายออกมาทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเรานั้นเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้นเราสามารถเริ่มชาร์จที่เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้ที่มากกว่า 20 จะไม่ส่งผลเสียใด ๆ

ต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ และควรหยุดการชาร์จตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพราะหากชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้จนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันจะมีการตัดกระแสไฟอัตโนมัติเมื่อถึง 100 เปอร์เซ็นต์

แต่หากวางทิ้งไว้สักพักแล้วโทรศัพท์มือถือมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ลดลง มันก็จะทำการชาร์จใหม่จนเต็มอีกครั้งเรื่อย ๆซึ่งไม่ส่งผลดีต่อโทรศัพท์ ฉะนั้นไม่ควรชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ในตอนนอน และตื่นขึ้นมาถอดอุปกรณ์การชาร์จในตอนเช้า

ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะในขณะที่เรากำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือจะมีความร้อนมากกว่าปกติ และหากเราใช้งานโทรศัพท์มือถือไปด้วยในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่นั้น ก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร้อนส่งให้เกิดผลเสียต่อแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีความร้อนมากเกินปกติบ่อยครั้ง

จะทำให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนั้นเสื่อมคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น การวางโทรศัพท์ก็เช่นกัน ไม่ควรวางไว้ในที่ ๆมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป อาทิ เช่น กลางแดด ในรถที่ไม่ได้มีการติดเครื่องไว้ เป็นต้น จะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเช่นกัน และหากทำได้ในระหว่างการชาร์จควรถอด Case ป้องกันการกระแทกออก

เพื่อเป็นการระบายความร้อนในระหว่างการชาร์จได้ดียิ่งขึ้น หรือหากชาร์จในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการใช้งานจำเป็นใด ๆก็อาจปิดเครื่องเพื่อให้โทรศัพท์มือถือได้มีการพักระบบการทำงาน และเพื่อการชาร์จที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ สล็อต มือถือ