การนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน 

ไฮโดรเจนมักจะอยู่รวมกันอย่างต่ำ 2 อะตอมขึ้นไป (H2) การนำไฮโดรเจน ประโยชน์ของมันคือการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ มีการวิจัยจากปีเตอร์ แฟร์ลี่ย์ว่า มนุษย์สามารถเก็บไฮโดรเจน ในรูปแบบของก๊าซได้ โดยในกระบวนการ อิเล็กโทรไลต์มันจะไปจับกับออกซิเจน เกิดเป็นโมเลกุลของสารประกอบที่มีความสูงกว่า 1 เซนติเมตร 

ญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะเก็บไฮโดรเจนในถัง โดย H2 นี้ถูกนำเข้ามาจากบรูไน รวมถึงนโยบายการหาเสียงของนักการเมืองในออสเตรเลียต้องการส่งออกไฮโดรเจนไปยังญี่ปุ่นด้วย และคิดเป็นเงินมากกว่า 370 ยูเอสดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ มองว่าไฮโดรเจน สามารถเก็บเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ และเออร์เนส โมนิซ เลขาธิการด้านพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นมือขวาของอดีตประธานาธิบดีของ USA บารัค โอบาม่า กล่าวว่ามันจะมีผลประโยชน์อย่างมหาศาลหากว่าเราแยกก๊าซชนิดนี้ออกจากถังเก็บคาร์บอนได้

ถึงแม้ว่าการผลิตไฮโดรเจนในทวีปยุโรปเป็นเรื่องทำได้ลำบาก แต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความพยายามโดยใช้กระบวนการ ดีคาร์บอนไนซ์ โดยคาดว่าสิ่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของธาตุอื่นๆ ภายในปี 2050,มันช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้ากว่า 50 กิกะวัตต์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซ์

เชื่อกันว่ามีความต้องการด้านการใช้งานไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 และจะเป็น 20-40 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2027

มีแผนการกันว่าจะเก็บไฮโดรเจนภายในอุโมงค์ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร และที่จริงแล้วไม่ใช่แผนใหม่ เพราะว่ามันถูกเก็บในอุโมงค์ของเมืองเท็กซัสและสหราชอาณาจักรอยู่ในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากทำให้ การทำอิเล็กโทรไลซ์ โซลิดออกไซด์เกิดไฮโดรเจนมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายของการทำอิเล็กโทรไลซ์ยังมีราคาแพง แต่ก็เป็นความท้าทายหากว่าสามารถลดต้นทุนลงมาได้ เราจะได้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตก๊าซลดลงจาก 4 เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเหลือ 2เหรียญยูเอสดอลลาร์หรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย

และด้วยภาวะที่น้ำมันยังต้องพึ่งพาการขุดเจาะจากตะวันออกกลาง หากว่าทางฝั่งยุโรปสามารถนำไฮโดรเจนเข้ามาทดแทนน้ำมันดิบได้ จะทำให้ฝั่งยุโรปหรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลกไม่ต้องอาศัยน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอีกต่อไป

ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลวิธีการผลิตไฮโดรเจนก็คือการนำมาทำ รีฟอร์มมิ่ง กับองค์ประกอบอื่น เช่น รีฟอร์มมิ่งกับไอน้ำ,รีฟอร์มมิ่งกับคาร์บอนไดออกไซต์ , ออกซิเดชันบางส่วน และรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำกับออกซิเดชันบางส่วน (Autothermal Reforming) 

การนำไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานหมุนเวียน จะช่วยให้ไม่เกิดมลพิษ และดีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทางอ้อมด้วย แต่ยังต้องใช้เวลาอีกนาน เพราะว่าอาจต้องใช้ต้นทุนในการแปรรูปสูงทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บตรง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะของลักษณะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการทำงานลักษณะการทำงานในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบในการทำงานปัจจุบันมีการประยุกต์เสมอคุณใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพื่อเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานหรือแม้แต่การสร้างลักษณะการทำงานอย่างไรอยู่ตลอดเวลา อะไรก็ตามในยุคปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งที่การทำงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอเพื่อรองรับการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

องค์กรต่างๆหรือบุคลากรต่างๆมีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันขององค์กรต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้คนต่างก็มีลักษณะหรือวัฒนธรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน

บริษัทแข่งขันกันในการออกแบบและพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำธุรกิจ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ก็มีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้ชำนาญหรือแม้แต่เป็นผู้บริหารเองก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น การเติบโตของคณะเทคโนโลยีทำให้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงมีหลายด้านเช่นในปัจจุบันมีการจ้างในส่วนของ ฟรีแลนซ์ หรือคนที่ทำงานอิสระมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งยังมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานอยู่เสมอ อะไรก็ตามในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ตต้องการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการทำงานที่บ้านหรือว่า Work from home มากยิ่งขึ้น วันนี้อยู่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น อินเตอร์เน็ตก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

สิ่งนี้เองทำให้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานในปัจจุบันและสร้างการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สาเหตุที่ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงาน ที่ไม่จำเป็นจะต้องทำงานในบริษัทต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่สามารถทำงานในสถานที่ต่างๆได้ มีแต่ละยุคสมัยต่างๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นกิจกรรมต่างๆในยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  UFABET เว็บตรง